الیاف شیشه ای

آوریل 3, 2019
الیاف شیشه M-Glass

الیاف شیشه M-Glass

الیاف شیشه M-Glass الیاف شیشه M-Glass الیاف شیشه ای نوع M-Glass جهت کاربردهای الکتریکی و تقویت مکانیکی Reinforced استفاده می شود. الیاف شیشه ای نوع S-Glass […]
آوریل 3, 2019
الیاف شیشه High Silica

الیاف شیشه High Silica

الیاف شیشه High Silica الیاف شیشه High Silica الیاف شیشه ای نوع High Silica جهت کاربردهای الکتریکی و تقویت مکانیکی Reinforced استفاده می شود. الیاف شیشه […]
آوریل 3, 2019
الیاف شیشه Hollow

الیاف شیشه Hollow

الیاف شیشه Hollow الیاف شیشه Hollow الیاف شیشه ای نوع E جهت کاربردهای الکتریکی و تقویت مکانیکی Reinforced استفاده می شود. الیاف شیشه ای نوع S […]
آوریل 3, 2019
الیاف شیشه E-Glass

الیاف شیشه E-Glass

الیاف شیشه E-Glass الیاف شیشه E-Glass الیاف شیشه ای نوع E-Glass جهت کاربردهای الکتریکی و تقویت مکانیکی Reinforced استفاده می شود. الیاف شیشه ای نوع S-Glass […]
آوریل 3, 2019
الیاف شیشه ای

الیاف شیشه ای

الیاف شیشه ای الیاف شیشه ای به دلیل دارا بودن الاستیسیته بالا ، وزن مخصوص پایین ، و مقاومت در برابر شوک های حرارتی ، قیمت […]