انواع الیاف

انواع الیاف

آوریل 3, 2019
الیاف شیشه M-Glass

الیاف شیشه M-Glass

الیاف شیشه M-Glass الیاف شیشه M-Glass الیاف شیشه ای نوع M-Glass جهت کاربردهای الکتریکی و تقویت مکانیکی Reinforced استفاده می شود. الیاف شیشه ای نوع S-Glass […]
آوریل 3, 2019
الیاف شیشه D-Glass

الیاف شیشه D-Glass

الیاف شیشه D-Glass الیاف شیشه D-Glass الیاف شیشه ای نوع D-Glass جهت کاربردهای الکتریکی و تقویت مکانیکی Reinforced استفاده می شود. الیاف شیشه ای نوع D-Glass […]
آوریل 3, 2019
الیاف شیشه S-Glass

الیاف شیشه S-Glass

الیاف شیشه S-Glass الیاف شیشه S-Glass الیاف شیشه ای نوع E-Glass جهت کاربردهای الکتریکی و تقویت مکانیکی Reinforced استفاده می شود. الیاف شیشه ای نوع S-Glass […]
آوریل 3, 2019
الیاف شیشه High Silica

الیاف شیشه High Silica

الیاف شیشه High Silica الیاف شیشه High Silica الیاف شیشه ای نوع High Silica جهت کاربردهای الکتریکی و تقویت مکانیکی Reinforced استفاده می شود. الیاف شیشه […]
آوریل 3, 2019
الیاف شیشه Hollow

الیاف شیشه Hollow

الیاف شیشه Hollow الیاف شیشه Hollow الیاف شیشه ای نوع E جهت کاربردهای الکتریکی و تقویت مکانیکی Reinforced استفاده می شود. الیاف شیشه ای نوع S […]
آوریل 3, 2019
الیاف شیشه E-Glass

الیاف شیشه E-Glass

الیاف شیشه E-Glass الیاف شیشه E-Glass الیاف شیشه ای نوع E-Glass جهت کاربردهای الکتریکی و تقویت مکانیکی Reinforced استفاده می شود. الیاف شیشه ای نوع S-Glass […]
آوریل 3, 2019
الیاف کربن پایه رایون Rayon

الیاف کربن پایه رایون Rayon

الیاف کربن بر پایه رایون Rayon الیاف کربن بر پایه رایون Rayon : از خصوصیات بارز الیاف کربن می توان از خواص کشسانی و مدول و […]
آوریل 3, 2019
الیاف کربن بر پایه PAN

الیاف کربن بر پایه PAN

الیاف کربن بر پایه PAN الیاف کربن بر پایه PAN : از خصوصیات بارز الیاف کربن می توان از خواص کشسانی و مدول و انعطاف پذیری […]
آوریل 3, 2019
الیاف هیبرید

الیاف هیبرید

الیاف هیبرید الیاف هیبرید کولار نسبت به شوک حرارتی و ضربه از خود مقاومت بالایی نشان میدهد و امروزه در صنایع و کشتی سازی کاربرد وسیعی […]
آوریل 3, 2019
الیاف آرامید کولار

الیاف آرامید کولار

الیاف آرامید کولار الیاف آرامید کولار پلیمرهای آرامیدی با خصوصیاتی چون نقطه ذوب بالا، پایداری حرارتی عالی، مقاومت در برابر شعله، غیر قابل حل بودن در […]
آوریل 3, 2019
الیاف کربن

الیاف کربن

الیاف کربن الیاف کربن : از خصوصیات بارز الیاف کربن می توان از خواص کشسانی و مدول و انعطاف پذیری و مقاومت آن در برابر اصطکاک […]
آوریل 3, 2019
الیاف شیشه ای

الیاف شیشه ای

الیاف شیشه ای الیاف شیشه ای به دلیل دارا بودن الاستیسیته بالا ، وزن مخصوص پایین ، و مقاومت در برابر شوک های حرارتی ، قیمت […]