الیاف آرامید کولار

الیاف کربن
الیاف کربن
آوریل 3, 2019
الیاف هیبرید
الیاف هیبرید
آوریل 3, 2019
Show all
الیاف آرامید کولار

الیاف آرامید کولار

الیاف آرامید کولار

الیاف آرامید کولار

پلیمرهای آرامیدی با خصوصیاتی چون نقطه ذوب بالا، پایداری حرارتی عالی، مقاومت در برابر شعله، غیر قابل حل بودن در بسیاری از حلالهای آلی و غیر آلی شناخته می شوند ر مجموع پلیمرهای استخلاف نشده (آروماتیک) دانسیته ای بین ۱.۴۳ تا ۱.۴۶ دارند در حالیکه انواع دیگر دارای دانسیته کمتر در حدود ۱.۴ تا ۱.۲ می باشند. دلیل آنکه از میان الیاف آرامید کولار تاکنون تعداد کمی به تولید تجاری رسیده اند بخاطر دلایل تکنولوژیک و اقتصادی می باشد. از بُعد تکنیکی، مهمترین فاکتور میزان خواص لیف است که بوسیله پارامترهایی چون نوع پلیمر مصرفی، جرم ملکولی پلیمر، روش تولید لیف و غیره کنترل می شود. از بعد اقتصادی نیز مسائلی چون تهیه منومر، مخارج سرمایه گذاری برای تولید و غیره مطرح است. در حاضر مهمترین الیاف آرامیدی که به صورت تجاری در دسترس هستند kevlar از شرکت Du pont امریکا، Twaron از شرکت Akzo هلند و Technora از شرکت Teijin ژاپن هستند که معروفترین آنها kevlar می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *